Logo – Trebo AS
Trebo vokser stadig!

Vi søker selvstendige Tømrere og Tømrerteam.

Har du lyst til å bli en del av laget vårt? Ønsker du å være en del av et godt arbeidsmiljø? Vi forsøker å jobbe etter våre verdier som kvalitet, pålitelig og ansvarlighet. Trebo har gode betingelser som ekstra helseforsikring, gratis treningsmulighet på jobb, ansatte goder, god pensjon og konkurransedyktig lønn! Les mer om stillingen rett under her og søk da vel 👇

Sebastian
Tømrere og tømrerteam

Dine ansvarsområder

  • Tilrettelegge og utføre oppdragene håndverksmessig godt og effektivt.
  • Holde orden i prosjektene, verktøy og utstyr.
  • Sørge for utstyrs- og materialkomplettering i god tid.
  • Føre oversikt over uttatte og medgåtte materialer samt timeforbruk for egne arbeider.
  • Følge rutiner og sjekklister iht. bedriftens HMS og kvalitetssikringssystem.
  • Rapportere avvik og andre forhold til faglig leder.
  • Tømrer har ansvar for å utføre egne arbeider på en god håndverksmessig måte og holde seg à jour i forhold til de metoder og løsninger bedriften til enhver tid legger til grunn for faglig utførelse.
  • Være en god ambassadør for Trebo og du må assosiere deg med våre verdier : Kvalitet, pålitelig, ærlig og bærekraft

Legg gjerne igjen en søknad der du forteller om din motivasjon for å jobbe i Trebo samt CV og relevante attester.

For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger her.