Logo – Trebo AS

HMS og miljø

HMS21

Trebo har gode sikkerhetsrutiner og opplæring i disse. Vi har et bevisst og aktivt forhold til risikovurderinger og avviksrapportering. Det legges vekt på samarbeid internt for å bidra til en åpen og positiv kultur rundt alt vårt HMS-arbeid. Vi gjennomfører jevnlige kontroller både internt og eksternt for å sikre at bedriftens politikk for HMS, kvalitet og ytre miljø etterleves i alle deler av selskapet. I Trebo skal ingen bli skadet eller syke av å jobbe – i vårt HMS-mål har vi en målsetting om null skader og ulykker.

Trebo skal fremme en kultur hvor alle melder fra om uønskede hendelser eller farlige forhold.

HMS4

Alle ansatte i Trebo skal ha en grunnleggende forståelse og aksept for at belastning på ytre miljø skal minimeres. Vi har konkrete mål i vår strategi som er i tråd med bærekraftig entreprenørskap, deriblant jobber vi nå med å bli miljøfyrtårnsertifisert.

Vi jobber hardt med kildesortering og forbedringer hele tiden. Kildesorteringsgrad forteller hvor stor del av avfallet fra virksomheten som sorteres, og hensikten er å legge til rette for gjenvinning og så lite avfall som overhodet mulig.