Logo – Trebo AS
Skjermbilde 399

Samfunnsengasjement

Først og fremst er er vårt samfunnsansvar å gjennomføre egne prosjekter på en bærekraftig måte. Det er også viktig at våre byggeplasser og arbeidshverdager følger etiske retningslinjer, lover og regler. Trebo har også et sterkt ønske om å kunne bidra ekstra og litt mer enn det som er forventet! Sosial bærekraft er innsatsen vi gjør for å bidra i lokalsamfunnet i Drammen. Helt siden oppstarten til Rett Fram Opplevelser så har Trebo vært en viktig bidragsyter. Les mer på deres hjemmesider om den viktige jobben de gjør for fattige barn i Drammensområdet

Vi bidrar også til barne- og ungdomsidretten

Hvert år vil vi hjelpe noen lokale idrettslag for å ha det gøy og for å kunne drive med aktiviteter. Ta gjerne kontakt med oss og skriv en søknad om hvem du/dere er og hva dere ønsker å bruke støtten til.

For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger her.