Logo – Trebo AS
20220502 115411232 i OS
Trebo er den første bedriften i region sør som inngår avtale

Ambassadør for Fosterhjemstjenesten i Bufetat

Å bo hjemme er ikke tryggest for alle. I dag bor rundt 11 000 barn og unge i fosterhjem. Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet. Det er til enhver tid flere fosterbarn som venter på fosterhjem, enn det finnes fosterhjem. Vi håper at et samarbeid mellom Trebo og Fosterhjemstjenesten vil øke muligheten for å finne fosterhjem til noen av disse barna.

Skalert

Lokalt samfunnsansvar og barn

Trebo ønsker å vise samfunnsansvar lokalt ved å formidle behovet, men også dele informasjon til alle som er usikker på hva fosterhjem er og hva som kreves. Å være fosterhjem gir mye glede. Fosterforeldre sier at det største er å oppleve positive endringer hos barnet. Barna som trenger fosterhjem er som andre barn, de er veldig forskjellige i både alder, behov og ønsker. Vi i Trebo respekterer at vi alle er ulike og har ulike behov. Det betyr mye for oss i Trebo å kunne hjelpe, spesielt barn og unge, til å få en tryggere oppvekst og utvikling. Ved å bli en ambassadør for fosterhjemstjenesten i Bufetat kan vi være med å belyse behovet og hjelpe til slik at flere melder sin interesse for å kunne bli et fosterhjem for barn og unge.. Nå er det behov for 25 fosterhjem for barn i Drammensregionen. Vil du vite mer?

Les mer på Fosterhjem.no eller følg dem Facebook.

Vi oppfordrer flere bedrifter i Drammensområdet til å bli ambassadører!

20220503 061112000 i OS