Logo – Trebo AS
Vi kan tegne huset etter dine ønsker eller vi kan bygge etter dine egne tegninger og ideer.

Skreddersydd/ Arkitekttegnede hus

Går du utenfor standardløsninger for hus må du være obs på at det er flere fallgruver hvis du ikke selv er bygningskyndig. Ønskede løsninger kan bli uforholdsmessig dyre. Det er derfor viktig å konferere med bygningskyndige underveis i prosessen. Vi kan hjelpe deg enten det er enebolig, tomannsbolig eller tremannsbolig.

Øst
E4 Østhellinga 5 1 ETG PLAN NYTT TILTAK

Arealutnytting og utnyttelsesgrad

Byggetomten følger en reguleringsplan fra kommunen. I denne står det hvilken utnyttelsesgrad du har på tomten din, som regel under betegnelsen BYA, oppgitt i prosent. Den kan for eksempel være 20 prosent av tomtens areal. Enkelt forklart er dette fotavtrykket til huset ditt på tomten.

En tomt på 1000 kvm vil da kunne ha et fotavtrykk på 200 kvm, eller 20 prosent av 1000 kvm. Du beregner da kun fotavtrykket eller nærmere bestemt grunnplanet av huset. Neste etasje er ikke regulert av utnyttelsesgraden slik at bruksarealet kan bli høyere.

E3 Østhellinga 5 FASADER MOT ØST OG SØR NYE

Bruksareal og høyde

Over ble utnyttelsesgraden av tomten beskrevet og i eksempelet kunne vi bygge 200 kvm. Dersom du ønsker et større hus kan du legge til en etasje. Høyden er også regulert og er oppgitt i reguleringen for tomten. Denne er som regel 7 meter på gesimshøyden (høyden opp til takfoten) og 9 meter på mønehøyden (toppen av huset). En etasje regner vi som oftest til å være 2,8 meter. Husk at huset ditt også skal ha et tak. Derfor er mønehøyden høyere en gesimshøyden.

20210610 123443323 i OS
Eve maier jf M Cg Nand Xk unsplash
20210610 123522548 i OS
Referanser
Kan vi hjelpe deg?

En uforpliktende prat eller befaring?

20211201 094717687 i OS 3
Salgsleder/kalkulatør

Erlend Heli