Logo – Trebo AS
Jonathan borba u7fi6 Jm Yb X8 unsplash

Personvern- og informasjonskapsler

For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern. Henvendelser kan rettes til personvernansvarlig på mail: alexander@trebo.no

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson.

Det kan være navn, telefonnummer eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over egne personopplysninger.

Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for å oppfylle forpliktelser vi som entreprenørfirma har påtatt oss for rekruttering av nye medarbeidere.

Trebo AS vil kun registrere opplysninger om deg og lagre nødvendig informasjon knyttet til rekruttering av nye medarbeidere.

Hvordan vi bruker personopplysningene:

Opplysningene brukes av Trebo og sendes våre kunder for å rekruttere til aktuelle oppdrag/stillinger og til veiledning. Vi kan i den forbindelse også gjøre vurderinger av deg.

Trebo AS plikter som arbeidsgiver å innberette personopplysninger til blant annet skattemyndighetene og andre offentlige etater.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for formålet eller det som er lovpålagt.

I tillegg til formålet over, ønsker vi å gi deg informasjon om oss og om senere stillinger som måtte være aktuelle ut i fra din profil. Vi ønsker også å kunne sende deg annen relevant informasjon, og ta kontakt. Det er frivillig å samtykke til videre lagring. Hvis du samtykker, vil vi bruke disse opplysningene videre til du gir oss beskjed om at du vil bli slettet, eller til vi selv finner det formålstjenlig. Du kan gi oss melding om sletting her: alexander@trebo.no.

Trebo AS vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr/gir adgang til eller du har samtykket til.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting, av personopplysninger eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.