Logo – Trebo AS
13

Verdiene er implementert i vår strategi

Trebo AS skal representere ansvarlighet, pålitelighet og kvalitet i alle prosesser. Trebo skal være en lønnsom bedrift med god økonomisk styring og et godt økonomisk fundament gjennom gode rutiner og kvalitetsprosesser. Det skal være riktige systemer og verktøy for å kunne gjennomføre dette på en trygg og innovativ måte.

IMG 0626 2

Kjerneverdier

I vårt daglige arbeid er det viktig at alle ansatte er bevisste om våre kjerneverdier Disse er:

  • Ansvarlig
  • Pålitelig
  • Kvalitet
  • Bærekraft

Ansvarlig for at vi som totalentreprenør følger lover, standarder og etiske regler. Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte samt at vi skal sikre en helhetstenkning gjennom hele byggeprosessen, fra kontakt til et års kontroll.

Pålitelig gjennom at vi leverer som avtalt, innrømmer når vi tar feil og lærer av det. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygget. Med vår kompetanse og erfaring så sier vi ifra om vi ser bedre eller rimeligere løsninger for kunden.

Kvalitet skal være en standard for måten vi jobber på. God planlegging, grundighet, gode løsninger og en stolthet i faget skal prege oss. Vi vil hele tiden strekke oss etter å bli bedre og vi skal levere våre tjenester med god kvalitet og høy grad av tilgjengelighet.

Bærekraft betyr for oss å gjøre en positiv forskjell innen klima, miljø, økonomi og sosiale forhold lokalt i Drammensområdet. Vi skal bry oss om ansatte og omgivelsene rundt oss.

Kan vi hjelpe deg?

En uforpliktende prat eller befaring?

20211201 094717687 i OS 3
Salgsleder/kalkulatør

Erlend Heli