Logo – Trebo AS

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Bilde ål

Trebo AS har fokus på ansvarlig innkjøp, og vi har forpliktet oss til at vi skal ivareta miljø og arbeidstakeres rettigheter i henhold til lover og regler. Dette er også innarbeidet i våre etiske retningslinjer, kontrakter, rutiner for KS arbeid og påseplikten. Dette for å sikre ansvarlighet hos forretningsforbindelser og i hele byggeprosessen.

Det er viktig for Trebo AS at kunder og leverandører kan føle seg trygge på at tjenestene i næringskjeden etterlever retningslinjene fra OECD om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av våre kunder og leverandører, og vi samarbeider med disse for å bidra til bærekraftige prosesser.

Velkommen til å ta kontakt med oss om dette ved å sende en e-post til apenhetsloven@trebo.no Vi vil besvare din henvendelse så raskt som mulig.